Het zijn drukke tijden voor arbeidsjuristen. De crisis en de veranderende arbeidsmarkt maken dat de hervormingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Het ene maatregelenpakket is nog niet doorgevoerd, of een nieuw pakket dient zich alweer aan. Inperking