Arbeidsjuristen Amsterdam

Arbeidsjuristen Amsterdam overvraagd

Het zijn drukke tijden voor arbeidsjuristen. De crisis en de veranderende arbeidsmarkt maken dat de hervormingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Het ene maatregelenpakket is nog niet doorgevoerd, of een nieuw pakket dient zich alweer aan. Inperking van de WW en de verdere versoepeling van het ontslagrecht hangen als een zwaard van Damocles boven de arbeidsmarkt en werknemers in loondienst. Al beschouwt natuurlijk niet iedereen dit als een slechte zaak.

Geheel in lijn met de bovenstaande ontwikkelingen is het aantal ZZP’ers in Nederland in opmars. Dat is voor een deel gedwongen (ontslagen werknemers die niet meer aan de bak komen) maar voor een belangrijk deel ook zeker uit vrije keuze. Veel ZZP’ers zien in inkomsten sterk toenemen. En gaat het zelfs zó goed dat je overweegt om volwaardig ondernemer te worden dan zou je jezelf zomaar eens aan de andere kant van de tafel kunnen vinden. Arbeidsrecht heeft immers twee kanten; die van de werknemer maar ook die van de werkgever. Een arbeidsjurist in Amsterdam kan voor beide iets betekenen.

Arbeidsjuristen Amsterdam overvraagd

Amsterdam is in veel opzichten de motor van de Nederlandse economie en veranderingen op de arbeidsmarkt zijn juist daar bijzonder voelbaar. Als arbeidsjurist in Amsterdam hoef je je dan ook niet te vervelen. Juist daar bevindt zich de meer dynamische en flexibele economie van de 21e eeuw, waarbinnen zich genoeg frictie afspeelt om arbeidsjuristen in Amsterdam van voldoende werk te voorzien. Juist nu hebben zij het druk en het einde is nog niet in zicht.